POPW.01.04.00-18-0091/19

Opracowanie strategii wzorniczej Silvexcraft Sp. z o.o. Sp.k. mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Spółki Silvexcraft poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem oraz jego odpowiednie wykorzystanie w działalności gospodarczej związanej z produkcją i sprzedażą biżuterii.

Wyznaczony cel dla przedmiotowego projektu, zostanie osiągnięty w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie raportu w postaci strategii wzorniczej. Dokument ten będzie narzędziem biznesowym określającym kierunek rozwoju firmy poprzez design i innowacje i pozwoli w przyszłości na wdrożenie nowych autorskich produktów firmy Silvexcraft wyróżniających się na ogólnoświatowym rynku jubilerskim nie tylko jakością i klasyczną elegancją, ale także ponadczasowym designem.

Oczekiwane efekty projektu

Oczekiwane efekty projektu obejmują zdefiniowanie roli wzornictwa w rozwoju wnioskodawcy i ukierunkowanie działań na realizację strategicznych celów firmy, tworzenie nowych designerskich produktów odpowiadających tożsamości przedsiębiorstwa oraz środowiska, w jakim ono funkcjonuje. Oprócz powyższych oczekiwań wnioskodawca spodziewa się również osiągnięcia efektów ekonomicznych, w postaci wzrostu sprzedaży produktów, zwiększenie przychodów Spółki oraz pozyskania nowych klientów i rynków zbytu.

Działania poaudytowe wnioskodawca zamierza wdrożyć w ramach działania 1.4 wzór na konkurencję (etap II). W przypadku nieuzyskania dofinansowania, w ramach konkursu 1.4, działania związane z wzornictwem będą realizowanie na mniejszą skalę ze środków własnych wnioskodawcy.

Wydatki ogółem: 79 827,00 PLN (brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 55 165,00 PLN (85% projektu)

POPW.01.05.00-18-0151/20-00

Dotacje na kapitał obrotowy dla Silvexcraft Sp. z o.o. Sp. k.

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Cel projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Oczekiwane efekty projektu

Utrzymanie prowadzenie działalności w okresie 01.07.2020-30.09.2020

Wartość projektu: 234 880,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 234 880,95 PLN

Menu